POLITYKA PRYWATNOŚCI

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych:

Administratorem danych osobowych jest Anna Czerwień prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FOTO-ANA Anna Czerwień wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: 34-480 Jabłonka, ul. Sobieskiego 9 NIP: 7352399370 REGON:492918449.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: foto-ana@wp.pl lub adres korespondencyjny „RODO”, FOTO-ANA Anna Czerwień, 34-480 Jabłonka, ul. Sobieskiego 9.

Bezpieczeństwo przetwarzania:

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

Zawarcie Umowy (zakup w sklepie internetowym) – cel i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe, które podajesz w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzane są w celu przeprowadzenia transakcji sprzedaży Towaru dostępnego w sklepie. Są to niezbędne dane, które pozwolą w należyty sposób wykonać przez nas zamówioną usługę – ( imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło). Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Wykonanie zamówionej Usługi przez Klienta zgodnie z parametrami podanymi w formularzu zamówienia, na podstawie Regulaminu, który akceptuje Klient podczas rejestracji do serwisu

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Formularz kontaktowy – cel i podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe które podajesz w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Korespondencja e-mail w celu uzyskania pomocy przez Klienta – cel i podstawa przetwarzania:

Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji e-mail w sprawie niezwiązanej w celu komunikacji i rozwiązania zgłoszonego problemu, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Newsletter:

Dane osobowe, podane przez Ciebie w zapisie na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Tobie treści marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażone przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych:

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, agencjom e-commerce, dostawca usług księgowych, firmom szkoleniowym z zakresu fotografii i filmu, dostawcą aplikacji do wysyłania zdjęć tj. Mobile Photo Kiosk firmy Pixel-tech – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora..

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”):

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)

W przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania oraz przez okres związany z rękojmią na nasze Usługi, która trwa 2 lata.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa;

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

 • prawo uzyskania kopii danych osobowych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, czyli możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;

 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: foto-ana@wp.pl lub adres korespondencyjny „RODO”: FOTO-ANA Anna Czerwień, 34-480 Jabłonka, ul. Sobieskiego 9.

Zmiany polityki prywatności

 • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 7 stycznia 2022 r.

 • Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji.

Polityka cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to – jak podaje Wikipedia – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Więcej informacji znajdziesz na Wikipedii.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)

 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka)

 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)

 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej

 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Firefox

 • Chrome

 • Internet Explorer

 • Opera

 • Safari

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.